ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Mπορείτε να γίνετε μέλος της Ε.Ε.Φ, συμπληρωνομτας την αίτηση του μέλους.

Η Ε.Ε.Φ. έχει έκτακτα, επίτιμα, και σπουδαστικά μέλη. 

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της Ε.Ε.Φ. πρέπει να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο στην Φυσική ή συναφή περιοχή, ή να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και έχει οκτώ χρόνια αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας σε οποιαδήποτε περιοχή των Ε.Φ. ή να είναι μέλος ΔΕΠ οποιουδήποτε Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ασχολείται με την διδασκαλία μαθημάτων ΤΠΕ. 
Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως έκτακτο μέλος της Ε.Φ. αν διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) από οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε περιοχή και διατηρεί ισχυρό ενδιαφέρον για τις Φ.Ε. 
Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτημο μέλος της Ε.Ε.Φ. αν έχει επιδείξει εξαιρετικά επιτεύγματα στις ΤΠΕ ή εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της Ε.Ε.Φ. 
Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως σπουδαστικό μέλος της Ε.Ε.Φ. αν είναι φοιτητής οποιουδήποτε τμήματος Φυσικής ελληνικού ή ισότιμου ξένου πανεπιστημίου. 

Τον Ιανουάριο του 2017 η Ε.Ε.Φ. είχε 12.000 μέλη.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΕΦ

Font size
Share this Post:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Copyright © 2019. MEDIMAR S.A. All Rights Reserved.